Unbox your Brain: surf op de socio-semantic wave

Er komt een nieuwe golf aan: de socio-semantic wave die integraal ontwerpen, leren en coachen mogelijk maakt; de collectieve intelligentie gaat groeien.
Op 9 mei 2017 deed Collin deze aankondiging op het eerste congres over collectieve intelligentie in Nederland. De Rabobank verleende gastvrijheid, plaats van handeling was de deftige conferentiezaal in Utrecht, waar voorheen de bestuurders van de toen nog zelfstandige plaatselijke Rabobanken bijeenkwamen. Een passend decor. Er waren zo'n honderdentwintig wetenschappers en praktijkmensen die het fenomeen collectieve intelligentie bestuderen, handen en voeten geven en er soms ook de kost mee verdienen. Een eenduidige definitie ontbrak, al was het maar omdat niemand nog de wijsheid in pacht durfde hebben. In een open sfeer deelden denkers, onderzoekers en ervaringsdeskundigen hun inzichten en bevindingen. Collectieve intelligentie is een groene weide, nog niet ten prooi gevallen aan de steeds naar nieuwe hypes zoekende meute van managementtrainers en veranderaars. Laat collectieve intelligentie nog even een bijna onontdekt eiland blijven, zodat die nieuwe golf die er aan komt voldoende kracht kan ontwikkelen.

De socio-semantic wave - de Engelse term klinkt mooier dan een vertaling - verbindt mens en technologie. In Amerika kent men sinds tien jaar de semantic wave, met een door de National Science Foundation gestimuleerd ontwikkelplan 'Empowering the nation' dat brainlike software wil realiseren. Collin voegt aan deze semantische golf de mens toe. Omdat het nuttiger en natuurlijker is om niet alleen slimmere software te maken, maar vooral een leerstrategie aan te bieden die mensen in staat stel om zichzelf te ontwikkelen en samen collectieve intelligentie.
Vandaar de socio-semantic wave die in Nederland van wal kan steken.

Vergelijk het met grote golven van verandering uit het verleden. De handelslogistiek van Europese scheepvaartpioniers leidde tot innovaite en bracht de Gouden Eeuw. Een paar honderd jaar later kwam de industriele golf van stoommachine en electriciteit Een eruptie van nieuw routinewerk volgde. De groei leek grenzenloos; de differentiatie c.q. versnippering was dat in ieder geval, met, zoals we nu weten, toenemend schadelijke effecten op klimaat, economie en voor de kwaliteit van arbeid.

We zijn nu in de kenniseconomie geland, in de overgang van de differentiatiefase naar de integratiefase. De complexiteit is door differentiatie zo groot geworden dat ze wordt ervaren als chaos. Integratie is het enige antwoord, en Collin heeft dat antwoord. De factoren materie/diensten, mens en onderwijs worden aan vraag- en aanbodzijde met elkaar verbonden. Er ontstaat co-creatie waardoor valorisatie van kennis en het bieden van totaaloplossingen voor maatschappelijke vraagstukken worden gerealiseerd. Met support van e-Memory tools wordt de socio-semantic wave ingeluid. 

Op het congres in Utrecht kondigde Collin de golf aan, en gaven we een proeverij van de ontdekworkshop Unbox your Brain die je de verborgen cadeau's van denkkracht in hoofd laat ontdekken zodat je direct mee kunt surfen, voorop de socio-semantic wave.