De bal moet rollen

Vrijdagmiddag, een klas vol studenten van de Hogeschool Utrecht, klaar om in 2016 aan de slag te gaan als bedrijfskundige, adviseur, manager of ontwerper. Allemaal hebben ze via hun stages inmiddels stevige ervaring achter de rug. Een ideale groep om de denkwijze en benadering van Collin mee te delen, want met hun opgedane ervaring kunnen ze de rijpheid in kaart brengen van de de bedrijven waar ze mochten leren. Eerst vertel ik over de ontstaansgeschiedenis, en daarna leg ik de belangrijkste onderdelen en tools van Collin uit. In de tweede helft van het college gaan de studenten met een ervan aan de slag: met het kompas van Collin. 

Een context bepalen aan de hand van ondernemingsdoelen en kansen en knelpunten, is voor de HU-studenten een fluitje van een cent. De digivaardigheid van generatie Y betaalt zich ook direct uit. De printjes van de vragenlijsten die hun begeleider heeft gemaakt kunnen mee in mijn tas. De demoversie op de Collin-site is snel gevonden en wordt geactiveerd. Binnen 20 minuten hebben ze de vragen in groepjes besproken en beantwoord. Vanuit de cloud kan ik via de beamer de resultaten projecteren. Daarmee is ineens de mate van het benutten van natuurlijke talenten van een hele serie bedrijven zichtbaar, en onderwerp van gesprek.

Het kompas van Collin heeft acht assen voor acht natuurlijke talenten die ieder mens heeft (het Engelse 'capabilities' is de meest compacte definitie). Een bedrijf dat optimaal scoort op alle onderdelen levert een 'World Class Performance'. De processen lopen dan lekker, de productbeschrijving en klantgerichtheid zijn goed verzorgd, er is voldoende regelvrijheid voor medewerkers, de informatie is beschikbaar voor iedereen en helder omschreven, er is een plezierig toegankelijke ict-omgeving met de nieuwste applicaties, medewerkers krijgen tijd en ruimte om te reflecteren op hun werk en bij te dragen aan innovatie, kennis over alle aspecten en systemen wordt in modules vastgelegd, en dankzij al deze zaken is het bedrijf een lerende organisatie met duurzaam inzetbare medewerkers.

Hoge scores komen slechts af en toe voor. Bijvoorbeeld in de vliegtuigbouw. De uitdaging, een ding ontwerpen en bouwen dat veilig opstijgt en landt, en liefst nooit uit de lucht valt, is groot genoeg om alle ingenieurscapaciteiten optimaal te ontwikkelen en in te zetten. 
Van de studenten die vandaag het kompas invullen heeft niemand stage gelopen bij zo'n hoogwaardige onderneming. De cirkeldiagrammen vertonen butsen en deuken op verschillende cruciale capaciteiten, en nergens wordt de rand van World Class Performance geraakt. "Dat is waar jullie bedrijven mee gaan helpen", stelt de afstudeercoordinator vast, "zorgen dat de uitslagen op het kompas zo rond worden als een bal, dan gaat de boel rollen. De bal moet rollen, dat is de les".


Meer artikelen...

  1. Een nieuwe lente