Een nieuwe lente

Een nieuwe lente lijkt alle zorgen die we hadden weg te blazen. Het jaargetij geeft energie. Als we even tegen beter weten in ook de verkiezingsretoriek willen geloven, kan het zomaar zijn dat straks, als de blaadjes aan de bomen komen, de crisis voorgoed voorbij is. Dat zou schrikken zijn, want kunnen we die uitdaging wel aan?

Ketens, sectoren, bedrijven en organisaties kunnen in zo'n nieuw lentevisioen bijdragen aan een exponentiële ontwikkeling van de economie. Om te beginnen door aan talent- en kennisontwikkeling te werken. Daarmee kunnen ze innoveren en in co-creatie complexe maatschappelijke vraagstukken oplossen. Los van de financiële crisis zijn er immers nog genoeg andere problemen, en ook kansen.

Het team van Collin heeft zich in de afgelopen jaren voorbereid en is klaar voor betere tijden. We helpen graag de collectieve mentale fitheid van bedrijven en organisaties te ontwikkelen, zodat ze nieuwe kansen en uitdagingen met succes kunnen oppakken.

Speciaal met het oog op de lang verwachte nieuwe lente hebben we eens de interventies van Collin kort beschreven. Het zijn er vier, en een paar ervan zijn nieuw. Samen helpen ze het verschil te maken voor ondernemers, bestuurders, managers, professionals en studenten met ambities.

1. De kunst van Het Nieuwe Samenwerken; First Time Right

Met alle beschikbare kennis van de principes van samenwerken heeft het Collinteam een applicatie ontworpen die professionals ondersteunt bij het First Time Right realiseren van oplossingen voor complexe vraagstukken.
Samenwerken, of liever Het Nieuwe Samenwerken, staat centraal in het denken en doen met Collin. De betekenis van het model en de applicatie ontdek je in een workshop. Je neemt er blijvende nieuwe kennis over samenwerken uit mee. Ter oriëntatie volgen hier de elementen van Collins model. In het samenwerkingsmodel worden drie typen actoren onderscheiden. Dat zijn het (materiële) object, de mens als subject, en de coach. Deze drie samen vormen een levensvatbaar systeem. Zo'n systeem functioneert altijd in interactie met een ander systeem dat diensten of producten van het eerste afneemt. Binnen de gekoppelde structuur zijn in totaal zes actoren actief die samen werken aan een bepaalde oplossing. Met de Collin-applicatie zijn ze in staat om dat in één keer goed te doen.

2. Door reflectie op taken bewust verandering organiseren

Beter presteren begint met goed sturen op veranderingen in de omgeving en daarvan leren. Om te sturen om je te verbeteren, heb je feedback nodig over hoe het gaat. Cruciaal daarbij is reflectie op hoe het staat met het gebruiken van je talenten en met je vermogen om te leren. De vraag is immers: kan jouw bedrijf bestaande en nieuwe situaties aan? Maar hoe kom je aan informatie over hoe goed de mentale vermogens in je bedrijf worden gebruikt? Collin heeft tools om dat te meten. Daarmee wordt in scores zichtbaar hoe het staat met het benutten van drie mentale hoofdfuncties, te weten de mate van ordening, de mate van kenniscreatie en de mate van doelgericht handelen. Ieder weldenkend mens herkent deze drie natuurlijke hoofdfuncties, en blijkt in staat de uitkomsten direct te vertalen naar haar of zijn eigen werkplek en naar de situatie in teams of in organisaties als geheel. Reflectietools brengen zo de dialoog over het werk op gang, en maken het voor management en medewerkers mogelijk veranderingen samen bewust te organiseren.

3. Co-creatie via de biologische hoofdwet

Door afstemming van vraag en aanbod binnen het multi-actormodel voor samenwerken ontstaat een co-creatienetwerk van zes actoren. Collin faciliteert de samenwerking met een gedetailleerde methodische aanpak die leidt tot First Time Right prestaties. Ieder creatieproces verloopt volgens de tetralogica, dat wil zeggen volgens de biologische hoofdwet van doel, taak, functie, structuur. Elk creatieproces kent drie creatiestadia, en als vierde element de functie (de bijdrage van de creatie aan het gestelde doel van de samenwerking, of aan een groter geheel). De drie creatiestadia zijn het specificeren van eisen en wensen, het realiseren van een ontwerp en de bouw ervan, en het gebruiken en in standhouden. In alle stadia is de functie de stabiele factor waaraan de deelnemers aan een project kunnen toetsen of - achtereenvolgens - specificaties kloppen, het ontwerp deugt, en de oplossing voldoet. Fouten die in de natuur niet voorkomen hoef je vanaf deze lente dus niet meer te maken.

4. Real time informatie door nieuw connectivisme

De noodzakelijke afstemming tussen actoren binnen één of meer multi-actornetwerken — interconnectiviteit — is mogelijk met semantische instrumenten op basis van webtechnologie. Door dit nieuwe connectivisme is informatie ‘real time’ voor alle actoren beschikbaar.(Collin maakt zelf voor het verbinden van data in creatieprocessen en het vastleggen van informatie en kennis gebruik van Relatics). Werken aan de mentale fitheid van een bedrijf of overheidsorganisatie begint met drie workshops voor bewustwording, en komt echt op gang met een pilot van drie maanden voor bijvoorbeeld een gewenste innovatie of organisatieaanpassing. De lente kan dus niet vroeg genoeg beginnen.

Harm Rozie